วันคล้ายวันสถานปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด2502) ได้จัดงานวันคล้ายวันสถานปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยได้จัดกิจกรรมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี จากนั้นได้มีการออกบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่โดยรอบโรงเรียน